PROJEKT


Za više informacija o EU fondovima, posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
www.razvoj.gov.hr te stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova: www.strukturnifondovi.hr


Naziv projekta: Revitalizacija Društvenog centra Pakrac
Ukupna vrijednost Projekta: 1.378.515,42 kn
Bespovratna sredstva: 1.378.515,42 kn
Financiranje: Republika Hrvatska 15%, Europski socijalni fond 85%
Trajanje projekta: 24 mjeseca (29.05.2020-29.05.2022)

Korisnik sredstava: NK “Hajduk” Pakrac
Partneri na projektu: Grad Pakrac, Udruga mladih “Mali most”CILJEVI PROJEKTA

Unaprijeđenje, razvoj i provedba programa OCD-a koji doprinose razvoju zajednice.

Osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih inicijativa za  sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu.

Prilagodba prostora u javnom vlasništvu za organiziranje odabranih projektnih aktivnosti.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Osnaživanja djece i mladih za aktivno uključivanje u zajednicu.
Program brige o zdravlju djece i mladih.
Program podrške roditeljima u roditeljstvu.
Program sport i slobodno vrijeme.
CO working prostor.
Izrada plana razvoja programa Društvenog centra.
Adaptacija prostora.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost NK “Hajduk” Pakrac